Mléčné filtry
pro prvotní ošetření mléka v zemědělství

Plošné filtry NEOTEX
Rozměr [mm] Cena bez DPH [Kč za 100ks] Rozměr [mm] Cena bez DPH [Kč za 100ks]
průměr 200 50,- 300 x 570 115,-
250 x 250 45,- 500 x 500 160,-
300 x 300 60,- 500 x 510 160,-
350 x 350 80,- 600 x 600 240,-
400 x 400 100,- 800 x 800 430,-
450 x 450 126,- 850 x 850 470,-
360 x 500 115,- 900 x 900 510,-
400 x 550 150,- 1000 x 1000 600,-


Rukávcové fitry NEOTEX
Rozměr [mm] Cena bez DPH [Kč za 100ks] Rozměr [mm] Cena bez DPH [Kč za 100ks]
65 x 450 200,- 78 x 620 270,-
65 x 505 210,- 100 x 580 290,-
65 x 520 210,- 120 x 500 290,-
65 x 550 220,- 135 x 640 330,-
58 x 620 230,- 148 x 630 340,-
65 x 620 230,- 150 x 500 300,-
75 x 530 230,- 150 x 580 340,-
75 x 590 250,- 160 x 470 340,-
75 x 800 270,-Vyrábíme plošné i rukávcové filtry jakýchkoli rozměrů podle objednávky.

U rukávcových filtrů při první objednávce požadujeme rozměrový náčrt, nebo dodání vzorového kusu, aby se předešlo rozměrovým nesrovnalostem.


LOL